+32 9/220.23.30 OF +32 491/61.16.96 directie@internaatquestopia.be

Onze visie

 

Het uitgangspunt van onze visie is dat wij onze internen willen zien groeien

als mens, met vallen en opstaan sterker zien worden en zien slagen in wat ze

doen!

In de praktijk komt dit erop neer dat wij:

onze internen begeleiden, ondersteunen en helpen

      • we proberen een vertrouwens-band op te bouwen zodat de interne met zijn/haar problemen bij ons terecht kan

      • we volgen de studie op

      • we vragen respect voor de omgeving: kamer opruimen, zorg dragen voor de persoonlijke spullen maar ook bewegen binnen het internaat met oog voor de infrastructuur

      • we leren onze internen om verantwoordelijk en zelfstandig te zijn

de ideale omstandigheden creëren zodat elke interne zich maximaal kan ontplooien!

      • wij bieden enerzijds de nodige structuur die op zijn beurt rust en zekerheid geeft.

      • anderzijds zorgen wij voor voldoende flexibiliteit in onze werking zodat de tijdsbesteding zo efficiënt mogelijk verloopt

zorgen voor een klimaat waarin beleefdheid, begrip, solidariteit en positiviteit vooropstaan. Een open dialoog is hierbij van essentieel belang