+32 9/220.23.30 OF +32 491/61.16.96 directie@internaatquestopia.be

Het bedrag van het kostgeld wordt jaarlijks vastgelegd door de Raad van Bestuur van de scholengroep. De prijs kan elk jaar aangepast worden aan de schommelingen van het indexcijfer en andere kostprijsbepalende elementen.  

Het kostgeld omvat:  

  • de huisvesting en alle nutsvoorzieningen die hierbij horen;  

  • het onderhoud van de infrastructuur;  

  • de maaltijden (ontbijt, middag- en avondeten, waarvan 1 warme maaltijd).

Voor het middagmaal op school voorzien wij een maximumbudget van €5 per middagmaal. Indien dit budget overschreden wordt dan zal het verschil gefactureerd worden aan de ouders.

Tarieven:  

  • dagprijs: €18

  • zondag: €7

 

Betalingsmodaliteiten

Het kostgeld wordt berekend en betaald per maand, per trimester of per jaar.
Het bedrag is gelijk aan het dagbedrag vermenigvuldigd met het aantal effectieve dagen dat het internaat is opengesteld.

Voor de uitgebreide versie van de betalingsmodaliteiten verwijzen we u door naar het internaatregelement.

Waarborg & dossierkosten

Bij een nieuwe inschrijving wordt er een eenmalige waarborg van €250 aangerekend. Deze geldsom is een borg voor het vergoeden van eventuele beschadigingen aan de internaatsinfrastructuur door uw kind.