Onze visie

Onze visie van de opvoeding leunt nauw aan bij de principes vastgelegd in:
Bij ons krijgen de internen optimale kansen en begeleiding opdat zij zouden kunnen opgroeien tot gelukkige en positief denkende, kritische jongeren.
 
 
Door de volwassenheid heen stroomt de rivier van mijn jeugd
Over opvoeden zijn er in de loop van de eeuwen duizenden bladzijden geschreven, vaak met tegenstrijdige argumenten en conclusies. Daaruit blijkt dat hierover het laatste woord nog niet is gezegd en dat het grote gelijk niet direct in een hoek te vinden is. Vanuit die wetenschap hebben wij onze eigen, sterk geprofileerde visie ontwikkeld. Wij bekommeren ons om de essentiële punten van het pedagogisch project van het Gemeenschapsonderwijs en dragen vriendelijkheid en kameraadschap hoog in het vaandel. 

Volwassen worden: iets waar je je hele leven voor nodig hebt
Onze aandacht gaat vooral uit naar de ontwikkeling van de creatieve en sociale kant van ieders persoonlijkheid. Zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid zijn de twee sleutelwoorden in ons systeem. Ze vormen in onze visie de basis voor een succesvolle studie. De zorg voor de ontplooiing moet in evenwicht zijn met de zorg voor de ontwikkeling. Een belangrijke norm binnen onze instelling is het nakomen van gemaakte afspraken.

Wie jong wil blijven, moet ouder worden met de kinderen
Enkele constanten in het werk van onze pedagogisch geschoolde opvoeders:

  • toezicht op studie
  • internet, bibliotheek
  • organiseren van gezonde ontspanning
  • sportieve en culturele uitstappen op woensdagnamiddag
  • openstaan voor de noden van jonge mensen
  • stimuleren van een gezonde levensstijl