Inschrijven

Alle leerlingen van het secundair onderwijs van het GO! komen in aanmerking om zich in te schrijven bij op ons internaat. Bij kinderen met een specifieke zorgvraag wordt gekeken of ze passen binnen onze setting.

Daarnaast richten wij ons ook op leerlingen met een topsportstatuut die les volgen aan de Topsportschool Gent. Hiervoor komen tevens leerlingen uit het lager onderwijs in aanmerking. Topsporters maken ongeveer 80% uit van onze internen.


Wij bieden de  leerlingen die naast de boot vallen de mogelijkheid zich op een wachtlijst te plaatsen.
Indien er toch nog resterende plaatsen zijn dan komen ook leerlingen van het secundair onderwijs uit andere onderwijsnetten in aanmerking.

   

Mogen wij vragen om volgende zaken mee te brengen bij in inschrijving:

•    pasfoto
•    identiteitskaart - ouders/voogd en interne
•    bloedgroep
•    enkele mutualiteitsklevertjes
•    rekeningnummer
•    telefoonnummers van extra contactpersoon, huisdokter...

 
De ouders moeten bij inschrijving een geldig identiteitsbewijs en de SIS-kaart kunnen voorleggen waarvan een kopie genomen wordt voor in het persoonlijk dossier van de intern.
De inschrijving in het internaat is geldig voor een schooljaar, m.a.w. men moet zich jaarlijks opnieuw inschrijven.

Het (her)inschrijvingsformulier wordt ondertekend door minimum een ouder. Je vindt het (her)inschrijvingsformulier op de website bij 'documenten'.

Een intern is pas definitief ingeschreven in het internaat na ondertekening voor akkoord van het (her)inschrijvingsformulier, door minimum een ouder, desgevallend de voogd.

 

Bij manifest en opzettelijke tekortkoming van ouders op het vlak van hun financiële verplichtingen tegenover het internaat, zal de inschrijving niet verlengd worden.

 

 

Intake-beleid:
Een kind kan pas definitief bij ons ingeschreven worden na een gesprek van de beheerder met de ouders en het kind zelf. Onze visie wordt dan uit de doeken gedaan en er wordt nagegaan wat de reden is voor het kind om op internaat te gaan. Op basis van dit gesprek wordt bepaald of het internaat geschikt is voor het kind.

Als het een topsporter betreft dan moet deze sowieso over een topsportstatuut beschikken. Dit wordt door Sport.Vlaanderen verstrekt op advies van de desbetreffende sportfederatie.

 

 

 

Inschrijven kan tot en met 5 juli en vanaf 19 augustus 2019 - Inschrijven kan uitsluitend op afspraak!