Multimedia

Binnen de leefregels is de afspraak dat de internen alle multimedia tijdens studie en slapen gaan veilig in hun locker opbergen.
De zesdejaars leerlingen kunnen hun multimedia altijd bijhouden. Spreekt vanzelf dat bij misbruik zoals plagen, pesten of lastig vallen van anderen, slechte resultaten wegens niet studeren, oververmoeidheid… wij sanctionerend kunnen optreden.

SP - Boksgala vrijdag 14 oktober

We willen uw aandacht vestigen op het ongemak dat zich kan voordoen op vrijdagavond 14 oktober.

Tijdens dit weekend gaat het jaarlijkse boksgala door in de topsporthal. U kan dan de parking niet gebruiken omdat die volledig wordt afgesloten.

 

Maandag 3 oktorber

Bijna alle scholen hebben een facultatieve vrije dag op maandag 3 oktober.
In de hoofdzetel Musschestraat is het internaat niet open op zondag 2 oktober maar pas op maandag 3 oktober vanaf 16u30.

In de vestiging topsport blijft het internaat open gezien de gymnasten op zondag en maandag trainen.

Meerijden met de auto

Sommige oudere internen verplaatsen zich met eigen auto van en naar school. Natuurlijk zijn ze bereid om andere internen mee te nemen.

We zullen dit niet verbieden maar willen de ouders er toch op wijzen dat dit buiten onze verantwoordelijkheid valt. Indien u vindt dat uw kind niet mag vervoerd worden door een mede-intern, vragen wij u om dit aan uw zoon of dochter mee te delen. Indien u ons expliciet laat weten dat u het meerijden verbiedt, zullen we hieraan extra aandacht geven.

Toegang slaapvertrekken 2de jaars

De afspraak geldt nog steeds dat ouders van de jongste kinderen elke week mee kunnen gaan naar de kamer om wat op te ruimen of de valies leeg te maken.

Voor de ouderen kan dit uitzonderlijk bij ziekte of om een andere speciale reden. Wij willen onze internen tot zelfstandigheid leiden en hen dus ook leren om zelfredzaam te zijn betreffende de hygiëne enz. We vragen ook aan de ouders van de 2 jaars leerlingen om niet meer elke week mee naar de kamer te gaan maar dit te beperken tot het noodzakelijke.

Studiezaal Topsport

We hebben dit schooljaar geëxperimenteerd met een geleide groepsstudie. Voor sommige kinderen was dit een heel goed initiatief. Anderen zagen dat niet echt zitten.

Om praktische redenen, vooral door de niet altijd beschikbare lokalen maar ook door stages ed. is dit project voorlopig on hold gezet.

De bedoeling is om in de komende tijd een bevraging te doen bij internen en ouders om zicht te krijgen op de bestaande interesse voor deze gezamenlijke studie. We houden u op de hoogte.

Oudercontact MU 2015

Ook in de hoofdzetel Musschestraat is er een oudercontact. Dit staat gepland op vrijdag 6 februari 2015. Van 17u tot 21u00 kunt u terecht in het internaat.

 Alle opvoeders zullen die avond aanwezig zijn om jullie te woord te staan voor allerlei vragen, voor het bespreken van grote of kleine problemen of gewoon voor een losse babbel.

 Wij bieden u ook de gelegenheid om een maaltijd te gebruiken tegen een democratische prijs: Spaghetti, 2 drankjes en koffie voor de prijs van 10 euro. 

Continue Reading

Oudercontact SP 2015

Ook dit schooljaar plannen we terug een oudercontact. In de vestiging Topsport wordt deze avond gepland op vrijdag 23 januari 2015. Van 17u tot 21u00 kunt u terecht in het internaat.

 Alle opvoeders zullen die avond aanwezig zijn om jullie te woord te staan voor allerlei vragen, voor het bespreken van grote of kleine problemen of gewoon voor een losse babbel.

 Wij bieden u ook de gelegenheid om een maaltijd te gebruiken tegen een democratische prijs: Spaghetti a volonte, 2 drankjes en koffie voor de prijs van 10 euro.

 

Continue Reading

Boksgala op vrijdag 3/10

 

Op vrijdag 3 oktober is er in de Topsporthal een nieuwe editie van het Gentse Boksgala.

Hierdoor zal het internaat niet toegankelijk zijn via de normale parking vooraan het internaat.

 

 

Mogen wij u vragen om rekening te houden met de volgende twee opties wanneer u komende vrijdag uw kind komt halen:

 • Parkeer aan de zuiderlaan(aan het water), ga te voet tot aan het internaat

en / of

 • Rij het recreatie domein Blaarmeersen op (naast de topsporthal) en parkeer op parking West (aan de tennishal) en ga via de achteringang van het Sportverblijf naar de voordeur het internaatUitzonderlijk zal het hekken aan de achteringang vrijdag 4/10 opengezet worden.

 

Klik op lees meer voor het bijhorende kaartje

Continue Reading

Winkelbezoek tijdens de schooluren

Sinds dit schooljaar bevindt er zich een Okay-winkel naast de scholencampus op de Voskenslaan. Het internaat ontvangt vanuit de school en federaties berichten dat onze internen hier voornamelijk snacks aankopen.

 

Als internaat gaan wij het gesprek met de internen aan. We proberen hen duidelijk te maken vanuit het standpunt gezonde voeding dat chips, snoep en frisdranken beter vermeden worden. Indien de interne hierin overdrijft nemen wij dit snoepgoed af.

 

Maar we ontvangen ook alarmerende signalen, onder andere van de kinderen zelf, over stelen.
Het spreekt van zelf dat stelen niet kan worden genegeerd. Ook hierrond voeren we met de internen gesprekken waarbij de afspraken heel duidelijk zijn: voor het internaat kan stelen niet.

 

Indien u hieromtrent vragen hebt of zich ongerust maakt kan u de beheerder telefonisch bereiken.

Sociale media

Facebook, Twitter, Instagram, Tinder, Snapchat, Pinterest, WhatsApp, YouTube, Ask.fm , ... voor vele van onze internen geen onbekenden meer. Onmisbare apps op de smartphone of tablet van onze internen.

 

Grensoverschrijdend gedrag is hierbij geen uitzondering: seksueel getinte berichten of pesten, discrimineren of bedreigen gebeurt zeer regelmatig. Ook aan ons gaat deze ontwikkeling niet voorbij.

Net als in de echte wereld gelden er in de digitale wereld regels voor communicatie en gedrag en daar ligt een belangrijke opvoedende taak voor het internaat. Als team waken wij hier dagelijks over en gaan hierover in gesprek met de internen.

Draadloos internet op de kamer

Met enige trots kondigen wij u aan dat sinds enkele weken onze vestiging topsport voorzien is van draadloos internet. Na een periode van testen blijkt het systeem goed te functioneren.


Dit wil concreet zeggen dat de internen beschikken over draadloos internet op de kamers en dit binnen bepaalde tijdslimieten. Het gebruik van dit netwerk is hoofdzakelijk voor studie; smartschool / opzoekingswerk / ...

 

In de nabije toekomst hopen we ook in de hoofdzetel A. Musschestraat draadloos internet te voorzien op de kamers.

Vakantieperiodes

Voor we het goed en wel beseffen staat er een vakantieperiode of schoolvrije dag voor de deur.


Hieronder kan u een bondig overzicht vinden van de dagen en sluitingsuren. Voor meer informatie kan u terecht in onze agenda op de website.

 

 

 • Paasvakantie - 7 tem 18/4 - internaat opent de deuren volgens zondagregeling op paasmaandag 21/4
 • 1 mei - 30/4 - 1 & 2/5 - internaat sluit woensdag 30/4 - Beide vestigingen sluiten om 14u. Internaat opent volgens zondagregeling op zondag 4/5
 • Hemelvaart - 28-29 & 30/5 - internaat sluit woensdag 28/5 - Beide vestigingen sluiten om 14u. Internaat opent volgens zondagregeling op zondag 1/6
 • Pinkstermaandag - 9/6 - internaat opent volgens zondagregeling op maandag 9/6

Boksgala op vrijdag 28/03

 

Op vrijdag 28 maart is er in de Topsporthal een nieuwe editie van het Gentse Boksgala.

Hierdoor zal het internaat niet toegankelijk zijn via de normale parking vooraan het internaat.

 

 

Mogen wij u vragen om rekening te houden met de volgende twee opties wanneer u komende vrijdag uw kind komt halen:

 • Parkeer aan de zuiderlaan (aan het water), ga te voet tot aan het internaat

en / of

 • Rij het recreatie domein Blaarmeersen op (naast de topsporthal) en parkeer op parking West (aan de tennishal) en ga via de achteringang van het Sportverblijf naar de voordeur het internaatUitzonderlijk zal het hekken aan de achteringang vrijdag 28/3 opengezet worden.

 

Klik op lees meer voor het bijhorende kaartje

 

Continue Reading

Examenregeling

inzet Bij aanvang van de examenperiode treft het internaat enkele praktische schikkingen om onze internen de kans te geven zich optimaal voor te bereiden.

 

ALLE bijzondere toelatingen, zoals o.a. de vrije woensdagnamiddag, vrije avond… worden ingetrokken vanaf 25 november tot na afloop van de examens. Uitzonderingen worden enkel toegestaan door de beheerder op vraag van de ouders.

 

Tijdens de examenperiode duurt de namiddagstudie van 13u30 tot 20u30. Er is een pauze voorzien voor vieruurtje en avondmaal. De internen die willen kunnen natuurlijk na 20u30 nog altijd verder studeren. In het internaat moet er dan rust en stilte zijn.
De internen die niet over een individuele kamer beschikken kunnen indien gewenst of noodzakelijk, in een aparte ruimte studeren.

 

De internen die tijdens de examenperiode naar huis gaan dienen een schriftelijke toestemming van thuis mee te brengen.

 

Wapenstilstand

Maandag 11 november 2013 is een officiele feestdag; nm Wapenstilstand. Het internaat opent op maandagavond volgens een normale zondagdienst:

   • Hoofdzetel Musschestraat opent de deuren om 20u
   • Vestiging Topsport opent de deuren om 18u30

 

Labelen valies

inzet labelGelieve alle valiezen van uw zoon/dochter te voorzien van een label met de naam van de interne op.

 

Op vrijdag is het te vaak zoeken en gissen welke de valies is van uw zoon/dochter.

E-mailadres Musschestraat

inzet mailVanaf maandag 7 oktober kan u de opvoeders van de hoofdzetel Musschestraat bereiken via het nieuwe e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Mogen wij vragen om dit e-mailadres op te nemen in uw adresboek.

Sluitingsuur op vrijdag

inzet sluitingsuurIn onze hoofdzetel Musschestraat sluit het internaat zijn deuren om 8u30.

 

De vestiging Topsport sluit op vrijdag omstreeks 17u de deuren van het internaat. Mogen wij vragen rekening te houden met dit sluitingsuur en bagage en valiezen dus voor 17u op te halen in de verfrissingsruimte.

Computer(games)

inzet computersAls internaat trachten wij onze internen zoveel mogelijk te stimuleren tot het actief deelnemen aan activiteiten en mondeling sociaal contact. De computer en sociale media zijn dan ook de grootste verleiding tijdens ontspaningsmomenten.

 

Vanaf heden zullen op de momenten dat het internaat activiteiten organiseert (op donderdag in de MU en op woensdag in SP) internen dan ook geen toegang meer krijgen tot het internet, tenzij voor dringend schoolwerk.

 

We willen ook nogmaals benadrukken dat geweldadige computerspelletjes niet thuis horen op internaat. We zullen hierop de komende weken nog meer en nog strenger controleren.